İşyeri Yardım Hizmetleri

İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ

Bilgi Hattı

Sigortalı acil hizmet gerekliliği dışında kalan durumlarda Şeker Sigorta’ı aramak suretiyle aşağıdaki işkollarında ve asistanslık ile bağlantılı hizmet veren tüm birimlerin telefon numaraları ve adres bilgilerini öğrenebilecektir :

 • Ambulans Şirketleri
 • Hastane ve Doktorlar
 • Nöbetçi Eczaneler
 • Su Tesisatçıları
 • Elektrik Tesisatçıları
 • Araba Kiralama Şirketleri
 • Seyahat Acenteleri
 • Evden Eve Nakil Şirketleri
 • Döşemecilik Kumaşçılar
 • Restoranlar ve Kafeler
 • Eğlence ve Show Merkezleri
 • Her Türlü Resmi Kimlik Kaybı Sırasında Yapılacak İşlemler
 • Turist Rehberleri, Turizm Polisi, Pasaport Bilgilendirme
 • Kargo Firmaları
 • Asansör, Jeneratör
 • Çilingir
 • Camcı
 • Beyaz ve Elektrikli Eşya Servisleri
 • Otel ve Konaklama Tesisleri
 • Uydu Anten Servisleri
 • Boya İşleri
 • Marangoz İşleri
 • İnşaat İşleri Halı ve Klima ve Isıtıcı Hizmetleri
 • Müzeler ve Kültür Merkezleri
 • Elçilik ve Konsolosluklar
 • Turizm Danışma,Turizm Meslek Örgütleri
 • Güneş Enerjisi
 • Güvenlik Şirketleri
 • Kalorifer ve Doğalgaz Sistemleri
 • Diğer İş Kolları...

Bu hizmetlerden yararlanılması halinde, oluşacak masrafların tamamı Sigortalı tarafından ilgili işkoluna mensup hizmet birimine doğrudan yapılacaktır. Şeker Sigorta bu tür hizmetlerin verilmesi için, yalnızca Sigortalı ile işkolunu buluşturacak, hizmetin ifası veya yanlış ifasından dolayı ortaya çıkacak olan hasar veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Su Tesisatı Hizmeti

İşyerinin dahili temiz su tesisatındaki kırılma/patlama/arıza nedeniyle acil tamir gerektiren durumlarda Şeker Sigorta bir tesisatçıyı işyeri adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 150 YTL’ye kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda sigortalı tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için sigortalı tarafından onay verilmemesi halinde Şeker Sigorta teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için ise bir işlem yapmayacaktır.

İşyeri içindeki sıhhi tesisat, musluk ve diğer donanıma bağlı olmayan her türlü elemanın tamiri; tesisat hasar veya kırılmasından kaynaklansa dahi her türlü ıslanma, kaçak, sızıntı ve benzerinden dolayı meydana gelen hasarın tazmin ve tamiri; sıhhi tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, filtrelerin tamir veya değişimi, sıhhi tesisat malzemesinin tamirinden doğan veya değişiminden doğan malzeme masrafları; işyerinin bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına/işyerlerine ait tesisat veya diğer donanım konut/işyeri içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri; kanalizasyon/pis su tesisatlarının tıkanması veya tamiri kapsam dışıdır.

Elektrik Tesisatı Hizmeti

Sigortalı işyerinin dahili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından priz/elektrik anahtarlarına kadar) meydana gelebilecek ve işyerine elektrik enerjisinin ulaşmasını engelleyecek problemlerde Şeker Sigorta bir elektrikçiyi işyeri adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 150 YTL’ye kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda sigortalı tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için sigortalı tarafından onay verilmemesi halinde Şeker Sigorta teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için ise bir işlem yapmayacaktır.

İşyeri içindeki elektrik tesisatından yararlanılmasını sağlayan her türlü elemanların (lamba, duy, floresan, priz, elektrik düğmesi) tamiri; tesisat hasarından kaynaklansa dahi her türlü elektrikli ev ve iş aleti hasarının tazmin ve tamiri; tesisata bağlı her türlü elektrikli eşya, beyaz eşya, ısıtıcılar, havalandırma tesisatı ve benzerinin tamiri veya voltaj alçalıp yükselmesinden doğan zararlarının tamiri; işyerinin bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına/işyerilerine ait tesisat veya diğer donanım işyeri içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri kapsam dışıdır.

Çilingir Hizmeti

Sigortalı işyerinin anahtarının kaybedilmesi, unutulması, kazaen veya hırsızlık neticesinde kilit hasarı gibi durumlarda işyerine girilebilmesi için Şeker Sigorta bir çilingiri sigortalının işyeri adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 150 YTL’ye kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda sigortalı tarafından direkt ödenecektir.

Ek anahtar yaptırılması, kilit değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır.

Cam İşleri Hizmeti

Sigortalı işyerinin dış yüzey camlarının herhangi bir sebeple kırılması durumunda Şeker Sigorta bir camcıyı işyeri adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 150 YTL’ye kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda sigortalı tarafından direkt ödenecektir.

İşyerinin Korunması ve Gözetimi

İşyerinde yaşanan yangın veya su basması sonucunda çalışmayı engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi ve durumun eksper tarafından onaylanması durumunda Şeker Sigorta işyerinin hırsızlıktan korunması için azami 48 saatle sınırlı olmak üzere koruma görevlisi veya gece bekçisi temin eder ve masraflarını öder.

Bu hizmet, Şeker Sigorta İşyeri Servis Görevlileri, sigortalının işyerine ilk acil müdahaleyi yaptıktan ve onardıktan sonra ve Şeker Sigorta Eksperi tarafından işyerinin hırsızlığa açık olmasına istinaden tutulan rapor ve gerekir ise fotoğraflar sonucunda verilecektir.

KİŞİSEL YARDIM HİZMETLERİ

Mesajların İletilmesi

Şeker Sigorta kendi müdahalesine yol açan vakalardan doğan hasarlarda acil mesajları alır ve ilgili kişilere (yakınlarına – işyerine) iletir.

İŞYERİNE TIBBİ YARDIM HİZMETLERİ

Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalının veya işyerinde çalıştırdığı bir çalışanın karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez.

İşyerine Doktor veya Ambulans Yollanması

Sigortalının, bedeni yaralanma veya ciddi hastalığı durumunda Şeker Sigorta, naklin aynı il sınırları içinde olması kaydı ile müdahale başına tazminat limiti olmaksızın yılda 3 defa sigortalının işyerine doktor ve kara ambulansı yollar Şeker Sigorta Tıbbi Ekibi tarafından onaylanmayan ve acil durum niteliğinde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edilecek olan ücretleri sigortalı kendisi ödeyecektir. Şehirlerarası Tıbbi Nakil için de toplam limit 250 YTL’dir ve limit üstü masraflar sigortalıdan onayı sonrasında tahsil edilir.

GENEL İSTİSNALAR

Aşağıdaki nedenlerden ileri gelen hasarlar kapsam dışındadır :

a) Savaş, istila, yabancı düşman harekâtı, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, isyan, ayaklanma, terörist-askeri-inzibati güçler, halk hareketleri.

b) Kasten kendini yaralama veya lehtarın bir suça iştiraki.

c) Lehtarın her türlü araba yarışına ya da gösterilerine yarışmacı olarak iştirak ettiği sırada oluşan hasarlar.

d) Lehtarın meşru müdafaa hariç herhangi bir kavga / dövüşe karışması nedeniyle hasar.

e) Profesyonel olarak ya da resmi bir yarışma veya gösteri için eğitici sıfatıyla spor yapılması nedeniyle hasar.

f) Herhangi bir nükleer yakıttan ileri gelen iyonizasyon radyasyonları ya da radyoaktif bulaşmanın veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya nükleer bileşenin radyoaktif, zehirleyici ve diğer tehlikeli özelliklerinden doğrudan ya da dolaylı olarak ileri gelen veya bunların yol açtığı hasar.

g) Alkol zehirlenmesi veya (ehliyetli bir hekimin talimatı ve reçetesi doğrultusunda tedavi amacıyla alınanlar hariç) ilaç / uyuşturucu zehirlenmesinin etkisi altında iken ya da bu etkiden ileri gelen tam veya kısmi iş görememezlik durumu nedeniyle hasar.

h) İntihar ya da teşebbüsü sonucunda ölüm, yaralanma veya hastalık.

i) Deprem, sel, su baskını, yangın, vb. doğal afetler sonucunda ortaya çıkan hasarlar

İşyeri Yardım Teminatları