Konut Yardım Hizmetleri

KONUT YARDIM HİZMETLERİ

Bilgi Hattı

Sigortalı acil hizmet gerekliliği dışında kalan durumlarda Şeker Sigorta'yı aramak suretiyle aşağıdaki işkollarında ve asistanslık ile bağlantılı hizmet veren tüm birimlerin telefon numaraları ve adres bilgilerini öğrenebilecektir :

 • Ambulans Şirketleri
 • Hastane ve Doktorlar
 • Nöbetçi Eczaneler
 • Su Tesisatçıları
 • Elektrik Tesisatçıları
 • Araba Kiralama Şirketleri
 • Seyahat Acenteleri
 • Evden Eve Nakil Şirketleri
 • Döşemecilik Kumaşçılar
 • Restoranlar ve Kafeler
 • Eğlence ve Show Merkezleri
 • Her Türlü Resmi Kimlik Kaybı Sırasında Yapılacak İşlemler
 • Turist Rehberleri, Turizm Polisi, Pasaport Bilgilendirme
 • Kargo Firmaları
 • Asansör, Jeneratör
 • Çilingir
 • Camcı
 • Beyaz ve Elektrikli Eşya Servisleri
 • Otel ve Konaklama Tesisleri
 • Uydu Anten Servisleri
 • Boya İşleri
 • Marangoz İşleri
 • İnşaat İşleri Halı ve Klima ve Isıtıcı Hizmetleri
 • Müzeler ve Kültür Merkezleri
 • Elçilik ve Konsolosluklar
 • Turizm Danışma,Turizm Meslek Örgütleri
 • Güneş Enerjisi
 • Güvenlik Şirketleri
 • Kalorifer ve Doğalgaz Sistemleri
 • Diğer İş Kolları...

Bu hizmetlerden yararlanılması halinde, oluşacak masrafların tamamı Sigortalı tarafından ilgili işkoluna mensup hizmet birimine doğrudan yapılacaktır. Şeker Sigorta bu tür hizmetlerin verilmesi için, yalnızca Sigortalı ile işkolunu buluşturacak, hizmetin ifası veya yanlış ifasından dolayı ortaya çıkacak olan hasar veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Su Tesisatı Hizmeti

Sigortalının ikamet ettiği konutun dahili temiz su tesisatındaki kırılma/patlama/arıza nedeniyle acil tamir gerektiren durumlarda Şeker Sigorta bir tesisatçıyı ikametgâh adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 200 YTL'ye kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda sigortalı tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için sigortalı tarafından onay verilmemesi halinde Şeker Sigorta teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için ise bir işlem yapmayacaktır.

Konut içindeki sıhhi tesisat, musluk ve diğer donanıma bağlı olmayan her türlü elemanın tamiri; tesisat hasar veya kırılmasından kaynaklansa dahi her türlü ıslanma, kaçak, sızıntı ve benzerinden dolayı meydana gelen hasarın tazmin ve tamiri; sıhhi tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, filtrelerin tamir veya değişimi, sıhhi tesisat malzemesinin tamirinden doğan veya değişiminden doğan malzeme masrafları; konutun bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına ait tesisat veya diğer donanım konut içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri; kanalizasyon/pis su tesisatlarının tıkanması veya tamiri kapsam dışıdır.

Elektrik Tesisatı Hizmeti

Sigortalının ikamet ettiği konutun dahili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından priz/elektrik anahtarlarına kadar) meydana gelebilecek ve konuta elektrik enerjisinin ulaşmasını engelleyecek problemlerde Şeker Sigorta bir elektrikçiyi ikametgâh adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 200 YTL'ye kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda sigortalı tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için sigortalı tarafından onay verilmemesi halinde Şeker Sigorta teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için ise bir işlem yapmayacaktır.

Konut içindeki elektrik tesisatından yararlanılmasını sağlayan her türlü elemanların (lamba, duy, floresan, priz, elektrik düğmesi) tamiri; tesisat hasarından kaynaklansa dahi her türlü elektrikli ev aleti hasarının tazmin ve tamiri; tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, havalandırma tesisatı ve benzerinin tamiri veya voltaj alçalıp yükselmesinden doğan zararlarının tamiri; konutun bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına ait tesisat veya diğer donanım konut içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri kapsam dışıdır.

Çilingir Hizmeti

Sigortalının ikamet ettiği konut anahtarının kaybedilmesi, unutulması, kazaen veya hırsızlık neticesinde kilit hasarı gibi durumlarda konuta girilebilmesi için Şeker Sigorta bir çilingiri sigortalının ikametgâh adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 200 YTL'ye kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda sigortalı tarafından direkt ödenecektir.
Ek anahtar yaptırılması, kilit değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır.

Cam İşleri Hizmeti

Sigortalının ikamet ettiği konutun dış yüzey camlarının herhangi bir sebeple kırılması durumunda Şeker Sigorta bir camcıyı ikametgâh adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 200 YTL'ye kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda sigortalı tarafından direkt ödenecektir.

KİŞİSEL YARDIM HİZMETLERİ

Otelde Konaklama

Sigortalının ikamet ettiği konutta yangın veya dahili su basması sonucunda ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi durumunda Şeker Sigorta, lehtarların azami 4 yıldızlı bir otelde (Şeker Sigorta tarafından belirlenen), oda/kahvaltı (ekstralar sigortalıya aittir) kalışını kişi başına azami 2 gece olmak üzere üstlenir. Seçilecek otel 4 Yıldızlı (yok ise 3 Yıldızlı) ve en fazla 50 Km uzaklıkta olacaktır.

Bu hizmet, Şeker Sigorta Konut Servis Görevlileri, sigortalının konutuna ilk acil müdahaleyi yaptıktan ve onardıktan sonra, Şeker Sigorta Eksperi tarafından Konutun ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde olmasına istinaden tutulan rapor ve gerekir ise fotoğraflar sonucunda verilecektir.

 

Konutun Korunması ve Gözetimi

Sigortalının ikamet ettiği konutta yangın veya su basması sonucunda ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi durumunda Şeker Sigorta konutun hırsızlıktan korunması için azami 48 saatle sınırlı olmak üzere koruma görevlisi veya gece bekçisi temin eder ve 300 YTL'ye kadar masraflarını öder.

Bu hizmet, Şeker Sigorta Konut Servis Görevlileri, sigortalının konutuna ilk acil müdahaleyi yaptıktan ve onardıktan sonra ve Şeker Sigorta Eksperi tarafından konutun hırsızlığa açık olmasına istinaden tutulan rapor ve gerekir ise fotoğraflar sonucunda verilecektir.

İkametgâha Öngörülmeyen Dönüş

a) Yakının Ciddi Hastalığı/Vefatı Durumunda : Sigoralının, yurtiçi seyahati esnasında, ikametgâhındaki yakınının ciddi hastalığı veya vefatı nedeniyle ikametgâhına acil olarak dönmesi gerekiyor ise, Şeker Sigorta sigortalının acilen ikametgâhına geri dönebilmesi için (varsa mevcut biletini kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve karşılar.

b) Daimi İkametgâhın Ciddi Hasar Görmesi Durumunda : Sigortalının yurtiçi seyahati esnasında, daimi ikamet ettiği konutun hırsızlık, yangın veya infilak nedenleri sonucunda ciddi hasar görmesi nedeniyle ikametgâhına acil olarak dönmesi gerektiğinde, Şeker Sigorta Sigortalının acilen ikametgâhına geri dönebilmesi için (varsa mevcut biletini kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve karşılar.

Şayet seyahat süresi 500 Km'yi aşıyorsa ekonomi sınıfı uçak bileti, 500 Km'yi aşmıyorsa otobüs bileti Şeker Sigorta tarafından sağlanır ve ödenir.

Sigortalı Faturalarının Ödenmesi

Sigortalı geçirdiği kaza sonucunda konutundan veya yatırılmış olduğu hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek yakını yok ise, konutunun abone faturalarının bedelleri Sigortalı tarafından ödenmesi koşulu ile, tüm tedavi ve nekahet devresi süresince (azami üç ay süre ile) Şeker Sigorta görevlileri Sigortalı namına faturaların ödenmesi için gereken işlemleri yapacaktır.

Acil Mesajların İletilmesi

Şeker Sigorta kendi müdahalesine yol açan vakalardan doğan hasarlarda acil mesajları alır ve ilgili kişilere (yakınlarına – işyerine) iletir.

KONUTTA TIBBİ YARDIM HİZMETLERİ

Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalının veya birlikte ikamet ettiği yakınının karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez.

Konuta Doktor veya Ambulans Yollanması

Konutta ikamet eden sigortalının veya birlikte ikamet ettiği yakınının, bedeni yaralanma veya ciddi hastalığı durumunda Şeker Sigorta, naklin aynı il sınırları içinde olması kaydı ile müdahale başına tazminat limiti olmaksızın yılda 3 defa sigortalının konutuna doktor ve kara ambulansı yollar Şeker Sigorta Tıbbi Ekibi tarafından onaylanmayan ve acil durum niteliğinde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edilecek olan ücretleri sigortalı kendisi ödeyecektir. Şehirlerarası Tıbbi Nakil için de toplam limit 250 YTL'dir ve limit üstü masraflar sigortalıdan onayı sonrasında tahsil edilir.

Konuta Uzman Tıbbi Ekip / Ekipman Yollanması

a- Konuta Hemşire Yollanması : Sigortalının ameliyat sonrasında veya bakıma ihtiyaç duyulan bir hastalığı esnasında konutta Sigortalıya bakacak başka kimse yok ise ve Sigortalının doktorunun ve Şeker Sigorta Tıbbi Ekibinin onayı ile, 250 YTL'lik kısmı Şeker Sigorta tarafından karşılanmak suretiyle, konutuna yılda azami 3 defa hemşire yollanır.

b- Solunum Terapisti Yollanması : Sigortalının konutunda solunum hastası veya astım hastası var ise; doktor ve Şeker Sigorta Tıbbi Ekibi tarafından onaylanması kaydı ile Şeker Sigorta konuta bir solunum terapisti veya hemşire yollanmasını, 250 YTL bedeline kadar yılda azami 3 defa karşılar.

2.3.4. Hastanede Yatma Durumunda Yardım

Konutta meydana gelen bedeni yaralanma veya ciddi hastalık nedeniyle sigortalının (ebeveyn ise) hastanede yatış süresinin 2 günü aşması durumunda aşağıdaki hizmetlerden biri organize edilir ve Şeker Sigorta tarafından ödenir.

i. Refakatçi yakının hastaneye nakli.

ii. Çocukların (16 yaşın altındaki) akrabaların yanına refakatçi eşliğinde nakli.

iii. Çocuk bakımı (azami 48 saat ve sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de).

Yukarıdaki maddelerde acil durum kararını Şeker Sigorta Tıbbi Ekibi karar verecektir ve limiti aşan meblağlar sigortalı tarafından karşılanacaktır. Bedelleri sigortalı tarafından ödenen ve Şeker Sigorta tarafından organize edilen tüm tıbbi müdahalelerde, sigortalıya tüm sorunların çözümünde Şeker Sigorta Medikal Ekibi veya tayin edeceği uzmanlar yardımcı olur.

Vefat Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli

Konutta ikamet eden sigortalının veya birlikte ikamet ettiği yakınının vefatı halinde Şeker Sigorta naaşın nakli ve defni için gerekli organizasyonu yapar ve prosedür hakkında sigortalı yakınlarına bilgi verir.

REZERVASYON HİZMETLERİ

Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle İlgili Rezervasyon/Bilet Alımı/Ulaştırma

Sigortalı adına yukarıda sözü edilen kültürel, sportif ve seyahat amaçlı aktivitelerde mümkün olan durumlarda rezervasyon yapılır. Rezervasyonlar ulaşım giderleri sigortalıya ait olup hizmet ile ilgili olarak sigortalı onayı alınmak suretiyle teslimat yapılır.

Otel rezervasyonları

Sigortalı tarafından talep edilen tüm rezervasyonlar, Türk Turizm Acenteleri tarafından yapılarak, Kapı fiyatlarından yaklaşık % 10-40'a varan bir indirim oranı uygulanır. Bu oran direkt acente oranı olup, Sigortalıya komisyonsuz olarak aktarılacaktır. Türkiye'deki 5-4-3 Yıldızlı Oteller için geçerlidir ve Otellerin belli dönemlerde acentelere uyguladığı promosyonlarda müşteriye direkt olarak verilecektir.

GENEL İSTİSNALAR

Aşağıdaki nedenlerden ileri gelen hasarlar kapsam dışındadır :

a) Savaş, istila, yabancı düşman harekâtı, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, isyan, ayaklanma, terörist-askeri-inzibati güçler, halk hareketleri.

b) Kasten kendini yaralama veya lehtarın bir suça iştiraki.

c) Lehtarın her türlü araba yarışına ya da gösterilerine yarışmacı olarak iştirak ettiği sırada oluşan hasarlar.

d) Lehtarın meşru müdafaa hariç herhangi bir kavga / dövüşe karışması nedeniyle hasar.

e) Profesyonel olarak ya da resmi bir yarışma veya gösteri için eğitici sıfatıyla spor yapılması nedeniyle hasar.

f) Herhangi bir nükleer yakıttan ileri gelen iyonizasyon radyasyonları ya da radyoaktif bulaşmanın veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya nükleer bileşenin radyoaktif, zehirleyici ve diğer tehlikeli özelliklerinden doğrudan ya da dolaylı olarak ileri gelen veya bunların yol açtığı hasar.

g) Alkol zehirlenmesi veya (ehliyetli bir hekimin talimatı ve reçetesi doğrultusunda tedavi amacıyla alınanlar hariç) ilaç / uyuşturucu zehirlenmesinin etkisi altında iken ya da bu etkiden ileri gelen tam veya kısmi iş görememezlik durumu nedeniyle hasar.

h) İntihar ya da teşebbüsü sonucunda ölüm, yaralanma veya hastalık.

i) Deprem, sel, su baskını, yangın, vb. doğal afetler sonucunda ortaya çıkan hasarlar

Konut Yardım Teminatları