Ticari Araç Yol Yardım Hizmeti

YARDIM HİZMETLERİ

Araç Bilgi Hattı

Şeker Sigorta tarafından; 24 saat ve 365 gün tüm Türkiye kapsamında yerel çekici-vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve telefon numarası verilir. İstenir ise kapsam dışı ve limit üstü bedeller için (Sigortalı ve hizmet biriminden karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra), anlaşmalı fiyatlar üzerinden ilgili firmalar ile kontak kurularak sigortalının ilgili hizmetlerden faydalanması sağlanır.

Çekme

Arıza, kaza, yanma ve hırsızlık sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, Şeker Sigorta aracın istenilen Anlaşmalı veya Yetkili Servise çekilmesini sağlayacaktır. Çekme aynı il sınırları içinde gerçekleşirse sigortalıdan ücret talep edilmeyecektir (İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası iki ayrı il olarak kabul edilecektir), kazanın veya arızanın meydana geldiği ilin sınırları dahilinde Anlaşmalı veya Yetkili Servis yok ise aracın il sınırları dışında en yakın yetkili servise çekilmesi yine ücretsiz olarak sağlanacaktır. Kaza veya arızanın meydana geldiği il sınırları içerisinde Anlaşmalı veya Yetkili Servis olmasına rağmen aracın farklı bir ile çekilmesinin talep edilmesi durumunda en yakın yetkili servise kadar olan ücret karşılanır, limiti aşan tutar önceden bilgilendirmek suretiyle sigortalıdan hizmet birimi tarafından tahsil edilecektir.

Bu kapsamda Şeker Sigorta 'ın yapacağı ödemeler 1200 YTL ile sınırlıdır.

Mekanik ve elektrik arızaları durumunda yalnız araca yönelik hizmetler verilir ve 10 yaşın üzerindeki araçlar hariç tutulur.

Aracın yükünden dolayı çekilmesine engel bir durum var ise, yükün boşaltılmasından sigortalı sorumludur.

Kurtarma

Şeker Sigorta , trafik kazası sonucu, aracın yolun dışına taşarak çekiciye ilaveten vinç ile kurtarılması gerektiği durumlarda, aracın vinç ile kurtarılması için gerekli organizasyonu yapacak ve 1.900 YTL limit dâhilinde teminat kapsamındaki tüm araçlarda bunu ödeyecektir.

Aracın yükünden dolayı kurtarılmasına engel bir durum var ise, yükün boşaltılmasından sigortalı sorumludur.

>Bulunamayan Yedek Parçaların Temini

Sigortalı ikamet ettiği ilin dışında iken, aracın tamir edilebilmesi için gerekli olan yedek parçaların, Şeker Sigorta 'ın aracı çektiği serviste veya bölgede bulunamaması durumunda, Şeker Sigorta , Türkiye sınırları içerisindeki aracı üreten firmada mevcut olan söz konusu yedek parçaları bulur ve 10 kg.'ye kadar nakliye bedelini karşılayarak (diğer bedeller sigortalının sorumluluğundadır) yedek parçayı servise ulaştırır. Yedek parça bedelleri konusunda sigortalı onayı alındıktan sonra nakliye organizasyonu yapılır.

Tamir Edilen Aracın Teslim Alınması

Kaza geçiren aracın, onarım sonrasında tamirhaneden teslim alınması için (Tamirhanenin il sınırları dışında olması koşulu ile), Şeker Sigorta lehtarın veya lehtar tarafından belirlenen bir kişinin aracın onarıldığı tamirhaneye ulaşımını organize eder ve karşılar.

Şayet seyahat süresi 500 Km'yi aşıyorsa ekonomi sınıfı uçak bileti, 500 Km'yi aşmıyorsa otobüs bileti Şeker Sigorta tarafından sağlanır ve ödenir.

Aracın Emanet ve Muhafazası

Kaza geçiren aracın tamir süresinin 72 saati aşması veya çalındıktan sonra aracın bulunması halinde, Şeker Sigorta 2 gün boyunca aracın emanet ve muhafazasını sağlayacak ve bundan kaynaklanacak muhafaza ücretini ödeyecektir.

Yolcuların Nakli

Aracın kaza geçirmesi halinde Şeker Sigorta , bilet ile taşınmakta olan yolcuların en yakın terminale kadar olan ulaşımlarını organize edecektir. Yolcuların ulaşım ücreti her durumda Şeker Sigorta A.Ş.'ye aittir.

KİŞİSEL YARDIM HİZMETLERİ

Aşağıdaki hizmetler için kullanılacak nakil vasıtası, her bir olaya göre, sadece Şeker Sigorta tarafından kararlaştırılacaktır.

Tıbbi Nakil

Şeker Sigorta ; araç içindeyken yaşadıkları kaza sonucunda yaralanmış olan lehtarların, en yakın uygun donanımlı hastaneye veya sağlık kurumuna naklini sağlayacaktır.

Sigortalı gerektiğinde, gözetim altında bulunacağı herhangi bir araçla (hava ambulansı, tarifeli uçuş ve kara ambulansı da dahil ama bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) Bedensel Zarar ya da Hastalığa özel, daha uygun ekipmanlı bir hastaneye nakledilebilir.

Konaklama

Şeker Sigorta , 72 saati aşmayacak onarımın tamamlanması beklenirken aracın Şeker Sigorta tarafından çekilmesi şartıyla araçtaki kişilerin konaklamasını Şeker Sigorta tarafından belirlenen azami 4 yıldızlı bir otelde* (oda/kahvaltı) kalışını (ekstralar Sigortalıya aittir) lehtarlar için arka arkaya 3 gece olmak kaydıyla organize edecek ve ödeyecektir.

Kaza yapılan bölgede 4 yıldızlı otel yok veya otelde yer müsait değil ise, 3 yıldızlı bir otel temin edilecektir. Konaklanacak otel, Şeker Sigorta tarafından belirlenir.

Sigortalının Seyahatini Tamamlanması

Şeker Sigorta , teminat altında iken kaza geçiren aracın 72 saatten fazla hareketsiz kalması durumunda ve aracın tamir edileceği servise Şeker Sigorta tarafından çekilmesi şartıyla lehtarların ikametgâhına geri dönmesi veya seyahatini tamamlamasını ayarlayacak ve otobüs ile ulaşımını ödeyecektir.

Tedavi Sonrası İkametgâha Geri Dönüşün Sağlanması

Şeker Sigorta , sigortalının kazadan doğan tedavisinin bitiminde (Hastanenin il sınırları dışında olması koşulu ile), Türkiye'deki daimi ikametgâhına naklini sağlayacak ve ilgili giderleri karşılayacaktır.

Sıradan yolcular için; 500 Km'yi aşan yolculuklar için ekonomik sınıf uçak bileti, 500 Km'nin altındaki mesafeler için ise otobüs bileti bedelleri Şeker Sigorta tarafından karşılanır.

Şeker Sigorta Medikal Ekibi, Sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını belirleyecektir.

Hastanede Yatan Lehtara Yakın Akraba Refakati

Sigortalının, ikamet ettiği ilin dışındaki hastanede 8 günden fazla yatarak tedavi görecek olması durumunda, Şeker Sigorta sigortalının belirleyeceği bir yakınının refakat amacıyla sigortalının bulunduğu ile gelebilmesi için gerekli olan gidiş-dönüş biletini temin edecek ve hasta yanında veya Şeker Sigorta tarafından belirlenen azami 4 yıldızlı bir otelde (oda / kahvaltı) kalışını (ekstralar sigortalıya aittir) arka arkaya azami 4 gece olmak üzere organize edecek ve ödeyecektir.

Refakatçiye, Hastanenin bulunduğu bölgede 4 yıldızlı otel yok veya 4 yıldızlık otellerde yer müsait değil ise, 3 yıldızlı bir otel temin edilecektir. Otel, Şeker Sigorta tarafından belirlenir.

Gerekli İlaçların Sevki

Sigortalının seyahati esnasında bulunduğu ilde (tıbbi gerekliliği Şeker Sigorta tıbbi ekibi tarafından onaylanan) eşdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçlar temin edilir, masrafı sigortalı tarafından karşılanır. Nakliye ücreti 2 Kg.'ye kadar Şeker Sigorta tarafından ödenir.

Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli

Sigortalının aracı ile yapılan kaza sonucu vefatı durumunda Şeker Sigorta , cenazenin ikamet yerine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve şehirlerarası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların Türkiye sınırları içerisindeki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.

Acil Mesajların İletilmesi

Kaza yapan veya tedavi gören lehtarların isteği dahilinde, Şeker Sigorta acil mesajlarını yakınlarına, iş yerine ve arkadaşlarına karşılıklı olarak iletilmesini sağlar.

İkametgâha Öngörülmeyen Dönüş

a) Yakının Ciddi Hastalığı/Vefatı Durumunda : Sigortalının, yurtiçi seyahati esnasında, ikametgâhındaki yakınının ciddi hastalığı veya vefatı nedeniyle ikametgâhına acil olarak dönmesi gerekiyor ise, Şeker Sigorta sigortalının acilen ikametgâhına geri dönebilmesi için (varsa mevcut biletini kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve karşılar.

b) Daimi İkametgâhın Ciddi Hasar Görmesi Durumunda : Sigortalının yurtiçi seyahati esnasında, daimi ikamet ettiği konutun hırsızlık, yangın veya infilak nedenleri sonucunda ciddi hasar görmesi nedeniyle ikametgâhına acil olarak dönmesi gerektiğinde, Şeker Sigorta sigortalının acilen ikametgâhına geri dönebilmesi için (varsa mevcut biletini kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve karşılar.

Şayet seyahat süresi 500 Km'yi aşıyorsa ekonomi sınıfı uçak bileti, 500 Km'yi aşmıyorsa otobüs bileti Şeker Sigorta tarafından sağlanır ve ödenir.

GENEL İSTİSNALAR

1) Şeker Sigorta 'ın, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlarda meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

a) Bu sözleşme kapsamında talepte bulunan Müşteri, Lehtar veya Lehtar adına hareket eden bir başka kişinin hileli veya kasıtlı hareketleri,
b) Her türlü dolaylı kayıp ve zararlar,
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar
d) Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar (terörist eylemlerden maksat terörle mücadele kanununda tanımlanan terörist eylemlerdir)
e) Silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri veya örgütleri harekatı,
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
g) Araç sürücüsünün;
i. İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
ii. Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması
h) Araçta taşınan yolcu, hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,
i) Araçta taşınan yakıt, madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
j) Bir Lehtar' ın aşağıdakilere katılması:
i. Yarış, ralli veya benzeri denemeler, antrenmanlar,
ii. Suç hareketleri,
iii. Bahisler.

k) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır :
a) Aracın her türlü tamiri,
b) Şirket yetki vermeden, Lehtar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları.

3) Mücbir sebepler (doğal felaketler), savaş, iç savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum ve devlet düzeninin güvenliğini etkileyecek her türlü olaydan dolayı meydana gelen hasarlar.

4) Mücbir sebepler (Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına, meteor düşmesi ve Türk Telekom şebekelerinde yaşanabilecek arızalar gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar) nedeniyle Şeker Sigorta 'ın yükümlülüklerini yerine getirememesi veya eksik yerine getirmesinden Şeker Sigorta sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebeplerin ortadan kalkması ile hizmetler aynen devam edecektir.