Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerinizin işlenme nedeni ve hukuki gerekçesi nedir?

Sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işlenmektedir.


Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Sigorta poliçeleri ve sözleşmelerinin taraflarına ait kişisel/nitelikli kişisel veriler, acentelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz tercihlerine göre müşterilerimizin açık rızaları ile derlenmektedir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizi hatırlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla “Çerezler” ve web işaretleri (beacon) gibi benzer teknolojiler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, kullanılan donanım ve yazılım, genel konum bilgisi, web sitemize ne zaman ve nasıl eriştiğiniz gibi kişisel verilerinizi kaydedebiliriz. Bu kişisel veriler, ilgilenebileceğiniz ürünleri sunmak, istatistik oluşturmak, müşteri deneyimini geliştirmek, fiyatları belirlemek ve/veya sizleri mevcut kampanyalardan haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçla paylaşılıyor?

Sigortacılık mevzuatı çerçevesinde yurt içi/yurt dışı ilgili kişi veya kurumlara aktarılabilmekte olup ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sigortacılık hizmetlerimiz için istatistiksel analizler yapılmak üzere Şirketimiz, Grup Şirketlerimiz ve iş ortaklarımız içerisinde yer alan merkezlere ve iştiraklerimize aktarılabilmekte/paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği sağlanıyor mu?

Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar veya kayba karşı korumak için gerekli güvenlik önlemler alınmaktadır.

 

Verisi işlenen ilgili kişi olarak haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

a. Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.

b. Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz.

c. Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz

d. Verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz.

e. Verilerinizin eksik / yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.

g. Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz.

h. Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz

 

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, info@sekersigorta.com.tr adresine elektronik posta ile başvurabilirsiniz.

 Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası için tıklayınız.

 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.

Teklif Al Hasar Sorgula