İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Asıl sermayenin bilgi ve deneyim, kaynağının ise insan olduğunun bilinci ile çalışanlarımızın yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, profesyonel ve kişisel gelişimi destekleyen ortamlar yaratmak, insana yatırımın , başarının değişmez ilkesi olduğunun bilinci ile yeni projeleri geliştirmek İnsan Kaynaklarının amacıdır.

Şeker Sigorta'yı etik ilkelerimiz çerçevesinde hareket eden, çağdaş, bilgili, güvenilir, dinamik ve mutlu çalışanların oluşturduğu ve nitelikli iş gücünün tercih ettiği kurum haline getirmek ve bunu sürekli kılma vizyonumuza katkıda bulunan ve sahip olduğu insan kaynağını sürekli geliştiren bir çalışma ortamı sunmak, çalışma prensiplerimizin başında gelmektedir.Çalışanlarımızın ;

 • Şirket hedefleri doğrultusunda aynı yöne bakmasını sağlamak,
 • Kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olarak başarının takdir edildiği ve ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir şirket kültürü oluşturup sürekliliğini sağlamak,
 • Bilgi paylaşımı ve açık iletişimi teşvik edip takım ruhunu geliştirerek BİZ bilincini yaratarak büyümeyi sağlamak en önemli misyonumuzdur.

Şeker Sigorta, hedef ve stratejileri doğrultusunda, kaliteli insan gücü ile personel ihtiyacını karşılayarak, Performans Yönetimi, Kariyer Planlama ve sürekli eğitimlerle çalışanların motivasyonunu ve gelişimini sağlamayı hedefler.

Çalışanlarımız & BİZ

Çalışanlara Saygı Duyulan Bir Çalışma Ortamı Yaratmak

 • İşe alımda, ücretlendirme, yükselmede; yaş, cinsiyet, din, etnik ve kültürel farklılıklar gibi ayrımlar yapmaksızın fırsat eşitliği sağlamak ,
 • Tüm çalışanların deneyimlerine, geçmişlerine ve bireysel farklılıklarına saygı duymak ,
 • Adil bir iş ortamı oluşturmak ,
 • Çalışanların sağlıklı bir iş-özel hayat dengesi kurma çabalarını desteklemek ,
 • Çalışanlarına sorumluluk veren ve yetkinliklerini geliştiren bir yönetim anlayışı benimsemek ,
 • Açık iletişim anlayışının desteklendiği bir çalışma ortamı ve yönetim tarzı sunmak ,
 • Çalışanlara kişisel gelişimleri hakkında geribildirimler yaparak gelişimlerini desteklemek ,
 • Kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerine önem vermek ,
 • Takım çalışmasını ve sorumluluk almayı teşvik eden, kişilere hata yapma hakkı veren bir yönetim anlayışı benimsemek ,
 • Ödüllendirme ve ücretlendirmeyi kişinin nitelikleri, kişisel katkıları ve şirketin performansı çerçevesinde; adil ve piyasa koşullarını dikkate alarak yapmak.

İş Başvurusu

Şeker SİGORTA'nın çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımız için özenli, güvenilir ve ulaşılabilir olma yaklaşımı, işe alım politikamızın da temelini oluşturmaktadır.

Şeker SİGORTA'nın değerleri olan profesyonellik, sözünde durmak, gerçekçilik, takım ruhu ve yaratıcılık özellikleri, işe alım tercihlerinde önemlidir.

İşe alımlarda adayların işin gerektirdiği teknik bilgi ve yeterliliğe sahip olmalarının yanında Şeker SİGORTA'nın temel yetkinliklerine ve gelişim vizyonuna da sahip olması beklenmektedir.

Bu ortak niteliklerin yanında iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi ve teknolojiye yatkınlık aradığımız diğer özelliklerdir.

İşe alımlarda yapılan tüm başvurular incelenerek uygun bulunan adaylarla irtibata geçilmektedir.

Başvurularınızı secretcv.com ve kariyer.net adreslerinde ki açık pozisyonlarımıza iletebilir; ya da özgeçmişinizi ik@sekersigorta.com.tr adresine iletebilirsiniz.