Sosyal Sorumluluk

Şeker Sigorta olarak; iş dünyasında sigorta şirketi, işveren ve müşteri olarak farklı rollerimizi yürütürken, topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak da faaliyet göstermekteyiz.

Şirketimiz , sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde eğitime, akademik faaliyetlere, kültür ve sanat etkinliklerine destek vermektedir.

Şeker Sigorta'nın kurucu üyesi olduğu ADEV (Araştırma Destek Eğitim Vakfı ) ; toplumsal sorumluluk anlayışı ve kamu yararı doğrultusunda ekonomi, sosyal, hukuk, çevre, kültür ve sanat alanlarında araştırma eğitim ve desteği için kurulmuştur.

Ülkemizde eğitim alanında her geçen gün artan gereksinimleri ve istekleri salt Devlet tarafından karşılama olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, kamu kaynaklarının yetersiz kaldığı günümüzde, toplumun her kesiminden bireyin , gücü oranında milli eğitimimizin temel sorunlarının çözümüne destek olması büyük önem taşımaktadır.

Şeker Sigorta , toplumsal sorumluluk anlayışı ve kamu yararı doğrultusunda ekonomi, sosyal, hukuk, çevre, kültür ve sanat alanlarında araştırma eğitim ve destek amacıyla, bu alanların alt açılım konularında kurum, kuruluş ve kişiler bazında her türlü süreçlere müdahil olarak faaliyetlerde bulunan ADEV (Araştırma Destek Eğitim Vakfı ) için , kuruluşundan bu yana süregelen desteğine devam etmektedir.