Şeker Sigorta markasına acentelerin ilgisi çok yüksek

 

Şeker Sigorta Genel Müdürü Recep Duray;
“Unvan değişikliği sonrasında acente başvurularımız neredeyse 3’e katlandı diyebiliriz. Başvuru sayımız artarak da devam ediyor.”
 
 
Sigorta sektörünün geride bıraktığı 2018 yılını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye sigorta sektörü gerek dağıtım kanalı gerek güçlü sermaye yapısı gerekse ürün ve hizmet kalitesi ile çok önemli bir potansiyel barındırıyor. Biz de Şeker Sigorta olarak sür - dürülebilir karlılık stratejimiz doğrultusunda başarılı bir yılı daha arkamızda bırakıyoruz. Yılsonu verilerine göre sektör 48 milyar TL’ye yakın prim üretti. Branşlara göre performansa baktığımızda ise trafikte 15 milyar 295 milyon TL, kaskoda 7 milyar 842 milyon TL, yangın ve doğal afetlerde 6 milyar 972 milyon TL prim üretildiğini görüyoruz. Yine enflasyon oranını çıkardığımızda toplam prim üretiminde önemli pay sahibi olan tüm bu branşlarda geçen se - nenin aynı dönemine göre minimal büyüme oranları veya küçülmeler olduğu görülüyor. 2019 yılında sağlam adımlarla ilerlemek iste - yen sigorta şirketlerinin en önem verdikleri alanlardan biri de dağıtım kanalları. Sigorta şirketlerinin yaptığı teknolojik yatırımlar ve dijitalleşme adımları tüm dağıtım kanallarına büyük katkılar sağlayacaktır. Klasik satış ve pazarlama yöntemleri dışında farklılık yarata - rak müşteriye hızlı ve etkili çözümler sunma yoluna giden aracılar mutlaka bir adım önde olacaktır. Sigorta şirketlerinin artan enflasyon nedeni ile hasar maliyetlerinin beklenenden hızlı arttığını, artan faiz oranlarının etkisi ile li - kit bir sektör olan sigorta sektörünün mali kar - larla bu maliyeti karşıladığımız bir yıl geçirdik. Geçtiğimiz yıl bilançosunu iyi yöneten şirket - ler bir adım öne çıktı.
 
Şeker Sigorta özelinde 2018 yılını değerlendirir misiniz?
2019 yılına heyecan veren bir değişimle başla - dık. Bu toprakların bereketi ile doğduk. Yılların deneyimini, yarınların vizyonu ile harmanladık. Değerlerinize yine gözümüz gibi bakmak için, özümüze döndük, artık Şeker Sigorta olarak yolumuza devam edeceğiz. Risk seçimine dikkat ederek düşük riskli segmentelere yöne - lerek, etkin hasar kontrolü yaparak hasar ma - liyetlerini azaltarak, insan sermayesine ciddi yatırımlar yaparak sektörde sıra dışı ve tercih edilen sigorta şirketlerinden biri olma hedefle - ri doğrultusunda emin adımlarla ilerledik. Yeni yılda Şeker Sigorta olarak faaliyetlerimize de - vam ediyoruz. Şeker Sigorta’nın, güçlü insan kaynağı yapısı ve üstün hizmet kalitesiyle, 300’e yakın Şeker - bank şubesi, 700’ü aşan acente ve brokeri ile birlikte, Türkiye geneline yayılmış 1.000’i aşan dağıtım kanalıyla her müşteri segmentine ve her bölgeye ulaştığını görebilirsiniz. Şeker Si - gorta, unvan değişikliği süreci sonrasında da sektördeki güçlü konumunu korumayı hedef - liyor. Şeker Sigorta 2018 yılsonu verilerine göre sektörün üzerinde bir büyüme kaydederek üretimini %30’a yakın arttırdı. Öz kaynak ve aktiflerimiz %20 ila %30 aralığında olumlu değişim gösterdi. Dengeli branş dağılımı, da - ğıtım kanallarına göre çapraz satış imkanlarını daha da arttırarak, sigortalı beklentilerine üret - tiğimiz çözümlerin bize dönüşleri her zamanki gibi olumlu oldu.
 
Köklü bir şirket olarak Şeker Sigorta unvanı ile sürdüreceğimiz faaliyetlerimizde de ülkemize, müşterilerimize ve hissedarlarımıza değer katmayı, deneyimli çalışanlarımızla sektörümüzün örnek, güvenilir ve saygın kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz. Tüm dağıtım kanallarımızla, Türkiye’nin her yerindeki müşterilerimize hizmetlerimizi aynı kalite ile sunmayı sürdüreceğiz. Şeker Sigorta olarak ulaştığınız acente sayısı nedir? Unvan değişikliği sonrasında acente başvurularınız nasıl bir ivme sergiledi? 300’e yakın Şekerbank şubesi, 700’ü aşan acentemiz ve brokerimizle 1.000’i aşan dağıtım kanalımız bulunmaktadır. Unvan değişikliği sonrasında acente başvurularımız neredeyse 3’e katlandı diyebiliriz. Başvuru sayımız artarak da devam ediyor. Özellikle Şeker Sigorta’nın olmadığı ya da az temsil edildiği illerdeki başvurular öncelikli olmak üzere tüm başvuruları titizlikle inceliyoruz. Bir yandan da mevcut acentelerimizden Şeker Sigorta markasına yakışan dengeli bir üretim bekliyoruz. Şeker Sigorta olarak beraber çalışacağınız acentelerde ne gibi özellikler arıyorsunuz? Ne tür acentelerle çalışmayı tercih ediyorsunuz? Şeker Sigorta olarak markasını temsil edebilecek kabiliyette, şirketiyle aynı bakış açısına sahip, iş ortağımız olarak görebileceğimiz ve bulunduğu yörede iyi isim yapmış acentelerle çalışmayı tercih ediyoruz. Yöresinde mesleğimizi profesyonel bir şekilde yapan ve ana işi sigorta acenteliği olan, sadece sigortacılığa odaklanmış acenteler tercihimizdir. Acentelerimize verdiğimiz hizmetin kalitesi bizim için önemli. Özellikle oto dışında kolay ulaşılabilir olmamız, güçlü reasürans kapasitemiz nedeniyle tercih ediliyoruz. Bizimle neredeyse sadece oto dışı çalışan birçok acentemiz var. Çalıştığınız acenteleri hangi branşlara yönlendiriyorsunuz? Acentelerinizin portföy dağılımları nasıl şekilleniyor? Acentelerimizle oto/oto dışı ayrımı yapmadan karlı alanlara yönelik olarak dizayn ettiğimiz tarifelerimizle uyumlu olan ve çalışırken aynı zamanda çapraz satışla kazançlarını yükseltmelerini sağlayabilecek bir kurgu ile çalışıyoruz. Sektör ortalamalarıyla benzer şekilde bizim de oto ağırlıklı bir acente yapımız var diyebilirim. Acentelerinize motivasyon artışı sağlamak amacıyla ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Acentelerimizin daha karlı alanlar olan 7 “Acenteler için kullanıcı dostu bir sistemimiz var” oto dışı branşlara yönelmelerini sağalacak zaman yaratmayı ilke edinerek, acentelerimize basit ve kullanıcı dostu sistem desteği sağlıyoruz. Yine oto dışı tarafta aldığımız gelir yaratıcı aksiyonları, teknik servisimizle birebir iletişim şeklinde dizayn ettiğimiz bir kullanıcı deneyimi sağlıyoruz. Aynı aksiyonları, tahsilat ve hasar süreçlerinde de işletiyoruz. Ve bizce acente tarafında yarattığımız en büyük motivasyon bu; kolay ulaşılabilir olmak ve hızlı geri dönüş. Acentelerinizi dijitalizasyon süreçlerine entegre etmek için kendilerini nasıl yönlendiriyorsunuz? Acentelere dijital yönden kendilerini geliştirebilmeleri için nasıl destek oluyorsunuz? Acenteler için süreçlerinizi ne kadar dijitalleştirirseniz, o kadar zaman yaratıyorsunuz. Acentelerimiz de kendilerini ne kadar dijitalleştirişe o kadar fazla zaman kazanacaklar ve çağın gerektirdiği hızı sektörel bazda faydaya dönüştürüp oto dışı taraflarda da büyümeye başlayacaklar. Şirket olarak onların bu süreçlerine katkı sağlamak adına, mobil uygulamalarla ve mekandan bağımsız üretim ve süreç yönetimi yapmalarını sağlamalarına yönelik yatırımlar yapıyoruz.
 
Yeni yapıyla birlikte Şeker Sigorta’da belirlenen yeni büyüme alanları nelerdir?
Teknolojinin ivmelenmesiyle birlikte sigortacılıkta da yeni riskler ortaya çıkıyor. Siber risk sigortaları dünyada 5 milyar dolarlık bir pazara ulaştı. Fikri mülkiyet, veri tabanları, dijital ağlar/ platformlar, maddi olmayan, duran varlıklar ve global ısınma yeni riskler. İklim bağlantılı hasarlar arttı. Ülkemizde 2017 Temmuz ayında İstanbul'da yaşanan sel ve dolu hasarı 650 milyon lirayı buldu. Bunun yüzde 80-90'ı araçlarda meydana geldi. Bunların hepsi sigortalanabilir değer olarak karşımızda. Yenilikçi Ferdi Kaza ürünlerimizle dijital platformda 2019’da daha etkin olacağız. Tarım, yangın, mühendislikte büyümeye devam edeceğiz. Sektörde oto branşında doğru fiyatlama olduğu sürece her zaman pay almaya hazırız ve acentelerimizi bu alanlarda destekleyeceğiz. 2018 yılında devletin önemli ölçüde desteklediği, sorumluluk, tarım sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının, 2019 yılında da ilk bakışta büyümeye önemli ölçüde etkisini devam ettirecek branşlar olacağını öngörüyorum. Son dönemde seyahat sağlık sigortaları da ihtiyaca yönelik teminatların zenginleştirilmesi ile müşteriler için cazip hale getirildi. Yangın, konut, DASK gibi her daim göz önünde olan branşların dışında, özellikle belirttiğim bu branşlarda daha fazla büyüme olanakları olduğunu düşünüyorum.