ŞEKER SİGORTA BİNEK ARAÇLAR
KASKO YARDIM HİZMETLERİ

TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLERİ


 
 Araç Teminatları

Aracın çekilmesi   1.000 TL
Aracın vinç ile kurtarılması   1.350 TL
Oto kapı kilit hizmeti    

İşçilik Sınırsız

(Diğer Masraflar Ledhar'a ait)

Lastik değiştirilmesi hizmeti

İşçilik Sınırsız

(Malzemeler Ledhar'a ait)

Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

1.000 TL 

(En yakın benzinciye kadar)

Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama   3*/4*Otel  
Max. 3 Gün
                                                               
Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati
Sınırsız
Seyahate devam etmek için Rent-a-car

Max.  1.000 TL

Max. 2 Gün

Aracın nakli   Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası     1.000 TL
Profesyonel sürücü hizmeti Sınırsız
Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu

Temini - Bağlantı

 Ulaştırılması - Sınırsız

                                                                                               

                                                                               

  Ferdi Teminatlar             

Yaralanma veya hastalık durumunda nakil veya daimi ikametgaha geri dönüş seyahati Sınırsız
Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli   Sınırsız
Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

Seyahat Sınırsız

Konaklama 3*/4*Otel

         Max. 4 Gün

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati   Sınırsız
Vefat eden Sigortalının ve eşlik edenlerin nakli Sınırsız
İlaç gönderilmesi organizasyonu   Sınırsız
Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat Sınırsız
Acil mesajların iletilmesi Sınırsız

                                 

                                                                                       

  İlgi ve Organizasyon Servisi

 •     Turistik Bilgiler
 •     Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
 •     Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
 •     Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
 •     Döviz kurları bilgileri
 •     Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
 •     Konaklama ile ilgili bilgiler
 •     Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
 •     Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
 •     Özel günler için organizasyon
 •     Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
 •     Tercüme hizmetleri
 •     Çiçek gönderme hizmetleri
 •     Diğer bilgi hizmetleri


 ÖNEMLİ NOTLAR  


Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri dışında Daimi İkametgah il sınırları dışında yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.    

Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları üç bölümde verilir.

 

  TEMİNATLAR     COĞRAFİ SINIRLAR
Bölüm.1 Araç Teminatları  Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.
Bölüm.2 Ferdi Teminatlar Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.
Bölüm.3 Bilgi ve Organizasyon Servisi  Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

    

TANIMLAR


Sigortalı Kişi

 • Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi
 • Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır

Daimi Sürücü
Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, Poliçe de ismen belirtilmiş bir kişi anlamındadır.

Lehdar

 • Sigortalı kişi
 • Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya daha küçük) veya anne / babası (ebeveyni)
 • Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır


Şirket
TUR ASSIST YARDIM ve SERVİS LTD.ŞTİ.

Sigortalı Araç

 • Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför ile veya şoför olmaksızın kiralanmamış
 • Ağırlığı 3500 kg.’ı aşmamış olması kaydıyla, Poliçede tanımlanan araç anlamındadır

Daimi İkamet Ülkesi
Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)

Daimi İkametgah
Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır.

Arıza 
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza. 

Kaza
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.

Ciddi Hastalık

Sigortalı’nın sağlık durumunda poliçenin geçerlilik süresi içinde meydana gelen yasal yetkiye sahip bir doktor tarafından tanı konmuş, teyid edilmiş, aşağıdaki iki gruptan birine girmeyen, hastaneye yatırılmasını gerektiren, Şirket’in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı’nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir hastalık.
 

 • Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık
 • Önceden Varolan Hastalık: Sigortalının sigorta yaptırmadan önce mevcut olan bir hastalığı


Ciddi Yaralanma

Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında sigortalının isteği dışında ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen, Şirket’in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı’nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.

KAPSAM

Daimi İkametgah dışında bir seyahat sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir olay sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, Lehdar’a, bu Poliçe’nin 1inci ile 3üncü bölümleri arasında belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır.    


BÖLÜM 1 : ARAÇ TEMİNATLARI


Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km’den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah il sınırları dışında tüm Türkiye’de verilmektedir. 


1) Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket; Aracın şehir sınırları içinde sigortalının tercih ettiği yetkili servise, şehir sınırları dışında ise en yakın yetkili servise naklini 1.000 TL limite kadar temin edecektir. 

Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 1.350 TL limite kadar sağlanacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden şirket sorumlu olmayacaktır 
Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.  

2) Oto kapı kilit hizmeti

Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde  sağlayacaktır.  Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli 1.000 TL limit dahilinde sağlanacaktır.


3) Lastik değiştirilmesi hizmeti

Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 965 TL limit dahilinde sağlanacaktır. 


4) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye 1.000 TL limit dahilinde çektirilecektir.


5) Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat

Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket aşağıdaki masrafları karşılayacaktır. 

 • Eğer arıza 24 saat içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar 3*/4* otelde aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları  (standart oda+kahvaltı) ya da
 • Tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.
 • Ya da lehdarlar’ın sayısı ikiden fazla ise ve araç arızalanmayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise Lehdarlar seyahate devam etmek için benzer bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için kira bedeli toplam 1.000 TL’dan fazla olmamak kaydıyla kiralık bir araç sağlanacaktır.


6) Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat

Eğer Araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç çalındıktan 24 saat sonra yukarıda 5inci maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.


7) Onarılan ya da bulunan Aracın nakli ile emanet ve muhafazası

Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, veya tamirat tamamlandığında Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir :

 • Aracın Lehdar’ın Daimi İkametgah’ına nakil masrafları
 • Ya daaracı Daimi İkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları
 • Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 1.000 TL’na kadar emanet ve muhafaza masrafı

Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 7nci madde çerçevesindeki herhangi  bir masrafı ödemeyecektir.


8) Profesyonel sürücü hizmeti

Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Şirket, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.


9) Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu

Şirket, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından ödenecektir. 
                 

BÖLÜM 2 : FERDİ TEMİNATLAR


Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgah İli sınırları dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar seyahat etmekte ise tüm Türkiye’de temin edecektir.  

1) Lehdar’ın Ciddi hastalığı veya Ciddi yaralanması durumunda nakli veya Daimi İkamet yerine geri gönderilmesi
                     
Lehdar’ın ciddi hastalığı veya ciddi yaralanması durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.  
                 
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.  

Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir.  


2) Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgahlarına geri gönderilmesi

Eğer ciddi hastalık ya da ciddi yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.
              
Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.


3) Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
                
Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir :
                                  
Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, 3*/4* otelde konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı).
                                                                                     

4) Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

 • Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkamet Yeri’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Lehdar’ın Daimi İkametgahı’na dönüşünü organize edecektir                         

Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür

 • Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir


5) Vefat eden Lehdar’ın ve eşlik edenlerin nakli 

Lehdar’ın vefatı halinde Şirket; 

 • Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri’ne naklini organize edecektir
 • Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine veya Daimi İkamet Yeri’ne dönüşünü organize edecektir
 •                     
 • Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir
 • Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır

Yukarıda 5(b) bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.


6) İlaç Gönderilmesi
               
Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdar’ın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.

7) Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde  bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Lehdarlar’dan birinin Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir. 

Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.


8) Acil mesajların iletilmesi

Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıda 1’den 8’e kadar ki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.  

                                                                     

KOŞULLAR

1)    Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın veya Lehdar’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,

2)    Sigortalanan Lehdar’ın bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;

 • Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır
 • İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir
 • Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir
 • Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır


3) Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.  
 
4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi
gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. 


İSTİSNALAR

1)  Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :

a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 

c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,   

d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,

e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

g) Araç sürücüsünün;

 • İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması
 • Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması

                              
h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,                           
                                           
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,

j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:
                          

 • Yarış, ralli veya benzeri denemeler
 • Sportif faaliyetler
 • Suç hareketleri
 • Bahisler


k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,

l)    Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

m)    Hamilelik veya doğum yapma, istekli olarak doğuma son vermek,

n)    Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,

o)    Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),

p)    İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,

r) Protez gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar.

s) Diş tedavileri, acil olmayan rehabilitasyon tedavileri,

t) Estetik tedavileri, aşılanma. 


2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a)    Aracın her türlü tamiri,

b)    Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,

c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın 
    içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel 
    ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,

d)    Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.      

e)  Daimi İkametgahın bulunduğu ülkede tıbbi yardım.     

  


BÖLÜM 3 : BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır. 


1) Turistik Bilgiler

Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.

2) Yol, kaza ve hava durumu bilgileri

Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır. 

3) Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler

Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.

4) Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler

Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

5) Döviz kurları bilgileri

Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.

6) Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi 

Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.


7) Konaklama ile ilgili bilgi

Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

8) Kültürel aktiviteler hakkında bilgi

Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

9) Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler

Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.

10) Özel günler için organizasyon

Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

11)Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri

Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır. 

12) Tercüme hizmetleri

Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

13) Çiçek gönderme hizmetleri
 
Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.

14) Diğer bilgi hizmetleri

Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.
 
 

Teklif Al Hasar Sorgula