ŞEKER SİGORTA TİCARİ ARAÇLAR
KASKO YARDIM HİZMETLERİ

  TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLERİ

 Araç Teminatları

Aracın çekilmesi   1.500 TL
Aracın vinç ile kurtarılması   2.500 TL 
Aracın arızalanması nedeniyle ikamet ve seyahat  

3*/4* otel

Max. 3 gün

Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat

3*/4* otel

Max. 3 gün

Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası  1.000 TL
Yedek parça temini ve ulaştırılması Organizasyon - Sınırsız
Bağlantı ve koordinasyon hizmeti Organizasyon - Sınırsız

                     

 Ferdi Teminatlar 

Yaralanma veya hastalık durumunda nakil veya geri dönüş seyahati Sınırsız
Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

Seyahat Sınırsız

Konaklama 3*/4*Otel

Max. 4 gün

Vefat eden sigortalının nakli Sınırsız
Aile üyelerinden birinin vefatı sonucu geri dönüş seyahati  Sınırsız
Evde ve işyerinde meydana gelen hasar nedeniyle geri dönüş seyahati   Sınırsız
İlaç gönderilmesi Sınırsız
Acil mesajların iletilmesi   Sınırsız

                                                   
  
ÖNEMLİ NOTLAR  

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, araç çekme ve kurtarma hizmetleri dışında Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.    
Sigortalı araca ait eklentilerin (romörk,treyler, dorse) çekme ve kurtarma hizmetleri, ayrı poliçe düzenlenmesi kaydıyla poliçedeki limitlerle teminat altına alınabilir.
Tır ve otobüs filoları, kiralık araçlar teminat kapsamı dışındadır.

Aşağıdaki coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir.

    

  TEMİNATLAR     COĞRAFİ SINIRLAR
Bölüm. 1 Araç Teminatları  Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.
Bölüm. 2 Ferdi Teminatlar   Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


 


TANIMLAR

Sigortalı Kişi

 • Tur Assist’e bildirilen ve poliçenin adına kesildiği kişi (1 kişi)
 • Eğer yukarıdakinden farklı ise aracı kullanan sürücü anlamındadır (1 kişi)
 • Sürücü yardımcısı (1 kişi)

Aile Üyeleri

Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları ve ebeveyni.

Hafif ticari araç

Ağırlığı 4 tonu aşmayan ve poliçede belirtilen minibüs, panelvan, pick-up, ambulans, motorsiklet tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır. 

Ağır ticari araç

Ağırlığı 10 tonu aşmayan ve poliçede belirtilen midibüs, açık kasa, kapalı kasa kamyon ve kamyonet tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır. 
Tır filolarına sahip dernek / kurum araçları teminat kapsamı dışındadır, bu tür müşterileri talepleri proje  bazlı değerlendirilecektir.

Özel maksatlı ticari araç

Ağırlığı 18 tonu aşmayan ve poliçede belirtilen otobüs, çekici tır tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır. 
Tır filolarına sahip dernek / kurum araçları teminat kapsamı dışındadır, bu tür müşterileri talepleri proje  bazlı değerlendirilecektir.

Daimi İkamet Ülkesi

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)

Daimi İkametgah

Sigortalının Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır.

Arıza 

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza. 

Kaza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.

Şirket

Tur Assist Yardım ve Servis Limited Şirketi.

Ciddi Hastalık

Sigortalı’nın sağlık durumunda poliçenin geçerlilik süresi içinde meydana gelen yasal yetkiye sahip bir doktor tarafından tanı konmuş, teyid edilmiş, aşağıdaki iki gruptan birine girmeyen, hastaneye yatırılmasını gerektiren, Şirket’in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı’nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir hastalık.
 

 • Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık
 • Önceden Varolan Hastalık: Sigortalının sigorta yaptırmadan önce mevcut olan bir hastalığı

Ciddi Yaralanma

Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında sigortalının isteği dışında ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen, Şirket’in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı’nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.


KAPSAM

Daimi İkametgah dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir olay sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, sigortalıya, bu Poliçe’nin 1inci ile 2nci bölümleri arasında belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır.    


BÖLÜM 1 : ARAÇ TEMİNATLARI

Şirket, aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetlerini Daimi İkametgah'tan 0 km'den itibaren, geri kalan diğer hizmetleri Daimi İkametgah ili dışında, en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat edilmekte ise Türkiye’nin her yerinde temin edecektir.


1) Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Poliçe sahibinin aracının kaza veya arıza sonucu hareket edememesi durumunda, Şirket sigortalı aracın özet tabloda belirtilen limitlere kadar en yakın yetkili servise naklini temin edecektir.

Bu menfaat kapsamında aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.  

KURTARMA : Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon özet tabloda belirtilen limitlere kadar sağlanacaktır. 

Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi, sportif yarışmalar sonucu olan hasarlar, gereken periyodik bakımın yapılmaması veya aracın kötü kullanılması durumları istisnai durumlardır. Üretici Firma standartlarının dışında ve Sanayi Bakanlığı Yönetmeliklerince belirlenmiş uygulamalar dışında araçta yapılan değişiklikler sonucu oluşan kazalar kapsam dışıdır.

Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından Şirket sorumlu değildir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden şirket sorumlu olmayacaktır.


2) Kaza veya aracın arızalanması nedeniyle ikamet ve seyahat

Kaza veya aracın arızalanması durumunda, Şirket aşağıdaki masrafları karşılayacaktır. 

 • Eğer sigortalı araç 24 saat içinde tamir edilemez ve üretici firmalar tarafından yetkili servislere yayınlanan işçilik sürelerine göre toplam tamir süresi 4 saatten fazla ise, Sigortalı'nın 3*/4* otelde aracın onarımını bekleme amacıyla otel masrafları (standart oda+kahvaltı) ya da
   
 • Araç 4 mesai günü içinde tamir edilemez ve toplam tamir süresi 8 saatten fazla ise, Şirket, sigortalının Daimi İkametgah’a dönüşünde meydana gelen seyahat masraflarını, veya sigortalı seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir


3) Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat

Eğer Araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç çalındıktan 24 saat sonra :

 • Eğer araç 24 saat içinde bulunamaz ise, azami 3 güne kadar 3*/4* otelde Sigortalı'nın otel masrafları (standart oda+kahvaltı) ya da,
 • Araç 4 mesai günü içinde bulunamaz ise, Şirket, sigortalının Daimi İkametgah’a dönüşünde meydana gelen seyahat masraflarını, veya sigortalı seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.


4) Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ile emanet ve muhafazası

Eğer kaza veya arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, araç, sigortalının hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, veya aracın tamiratı tamamlandığında Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir :

 • Aracı Daimi İkametgah’a götürmek için sigortalının veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları.
 • Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın 450 TL limit dahilinde emanet ve muhafaza masrafı.

Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 4üncü madde çerçevesindeki herhangi  bir masrafı ödemeyecektir.


5) Yedek parça temini ve ulaştırılması

Şirket aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti ve nakliye masrafları gibi tüm masraflar sigortalı tarafından ödenecektir.


6) Bağlantı ve koordinasyon hizmeti

Kaza ve arıza durumlarında mal ve insan taşıyan sigortalı aracın ikame bir araçla değiştirilebilmesi için gerekli koordinasyon hizmeti verilecektir. Bu hizmetin verilmesi ve şirketin en uygun servis birimini bulabilmesi için gerekli tüm bilgiler sigortalı tarafından sağlanacaktır. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalıya aittir. 


BÖLÜM 2 : FERDİ TEMİNATLAR


Şirket, bu menfaatleri, ancak sigortalı Daimi İkametgah ili dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat etmekte ise tüm Türkiye’de temin edecektir. 


1) Sigortalının ciddi hastalığı veya ciddi yaralanması durumunda nakli veya Daimi İkamet yerine geri gönderilmesi
                     
Sigortalı'nın ciddi ani hastalığı veya ciddi yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. 

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.  
                 
Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir.  


2) Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
                
Şirket, Sigortalı’nın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere 4* otelde konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır.                                                                 


3) Sigortalı’ya, Daimi İkamet Ülkesi dışında Sigortalı araç ile yapacağı kaza sonucu yaralanması nedeniyle verilecek tıbbi yardım

Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi dışında Sigortalı araç ile yapacağı kaza sonucu yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Bu hizmet ile ilgili teminat, sadece Sigortalı için 57.000 TL.- ile sınırlıdır.

4) Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi dışında Sigortalı araç ile yapacağı kaza sonucu yaralanması nedeniyle ikamet süresinin uzatılması

Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi dışında Sigortalı araç ile yapacağı kaza sonucu yaralanması durumunda, Sigortalı’nın Daimi İkamet dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, Sigortalı’nın 3* veya 4* otel konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) azami 5 gün ile sınırlı olmak üzere karşılayacaktır. 


5) Vefat eden sigortalının nakli

Sigortalı'nın vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkametgahı'na naklini  organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.


6) Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

Sigortalı, Poliçe’de aile üyesi olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkametgahı'nda ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Sigortalı'nın Daimi İkametgaha dönüşünü organize edecektir.
                              
Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.


7) Evde ve işyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalı’nın evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulamaz veya çalışılamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı'nın evinde veya işyerinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Sigortalı'nın Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir. 

Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.


8) İlaç gönderilmesi
               
Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı'nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. 


9) Acil mesajların iletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda 1’den 6’ya kadar ki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.  


KOŞULLAR

1)    Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden sigortalının bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır.

2)    Sigortalanan kişi bu Poliçe kapsamındaki talebi için; 

 • Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır
 • İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir
 • Şirket’e gerekli tüm bilgiyi temin edecektir
 • Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır

3) Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.  

4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi
gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. 


İSTİSNALAR

1)  Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :

a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir sigortalı veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 
 
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,   

d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,

e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

g) Araç sürücüsünün;

 • İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması
 • Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması

                              

h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,                           
                                           
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,

j) Bir sigortalının aşağıdakilere katılması:

 • Yarış, ralli veya benzeri denemeler
 • Sportif faaliyetler
 • Suç hareketleri
 • Bahisler      

k) Sigortalının kasıtlı hareketleri,

l) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, 

m) İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalığı, hamilelik veya doğum yapma,

n) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar), salgın hastalıklar,

o) Aracın trafiğe çıkışını sağlayan yasal dökümanların (şartların) olmaması,

p) Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi, 

r)Tıbbi reçete dışında alınan alkol,ilaçlar,zehirli maddeler,uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
     
s) Sigortalı araca ait eklentiler (römork, treyler, dorse), inşaata yönelik endüstriyel araçlar, transmikserler, askeri araçlar, çöp toplama araçları, iş makinaları, traktör, tanker, taksi ve rent a car'lar kapsam dışıdır. 

t) Protez gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar.

u) Diş tedavileri, acil olmayan rehabilitasyon tedavileri,

v) Estetik tedavileri, aşılanma. 

y)    Hava ambulansı ile nakil

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a) Aracın her türlü tamiri,

b) Şirket yetki vermeden, sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,
                          
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,

d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde. 

e)  Daimi İkametgahın bulunduğu ülkede tıbbi yardım.     
          
 

 

Teklif Al Hasar Sorgula