Özel Güvenlik Mali Sorumluluk

 

Bu sigorta ile, istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alınmaktadır.
Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Özel Güvenlik Mali Mesuliyet Sigortası Bilgilendirme Formu

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula