Bitkisel Ürün

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir.

Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta kapsamındadır. Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, teminatı isteğe bağlı olarak, Dolu Paket teminatlarına ek olarak sigorta kapsamına alınabilir.

Şeker Sigorta olarak Hasat-kart ile ödeme seçeneği bulunmakta olup, çiftçiye finansman desteği ile birlikte, sigortasını yapma imkanı sağlamaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortası ile ilgili detaylı bilgiye "TARSİM" web sitesinden ulaşabilirsiniz.