İnşaat Tüm Riskler

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır.İnşaat All Risks Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

 • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Hırsızlık
 • Hava/Kara taşıtları çarpması
 • vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

  İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar;

 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • İnşaat makineleri ( CPM )
 • Şantiye Tesis ve Ekipmanları ( CPE ),
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk / Çapraz sorumluluk
 • İşveren Mali Sorumluluk
 • Bakım devresi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
 • Mevcut tesis ve yapılara gelebilecek zararlar

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.

İnşaat Sigortaları Genel Şartları